Yayımlanan Kitapları

Murat Kaplan'ın Şu Ana Dek Yayımlanan Kitapları:

Akademik Eserler:

 • The Most Useful Verbs in English with Their Kazakh and Turkish Equivalents (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Fiiller ve Kazakça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 • The Most Useful Verbs in English with Their Russian and Turkish Equivalents (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Fiiller ve Rusça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 • The Most Useful Adjectives in English with Their Russian and Turkish Equivalents (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Sıfatlar ve Rusça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 • Background of Western Literature (Batı Edebiyatının Temelleri) - 2000
 • Shakespearean Literature (Compiled Lecture Notes) (Şekspir Edebiyatı - Ders Notları) - 2000
 • Narrative Analysis (Tekst Analizleri) - 2000
 • Rise and Development of English Novel (İngiliz Romanının Doğuşu ve Gelişimi) - 2001
 • Human Relationship in D. H. Lawrence’s Novels (D. H. Lawrence'ın Romanlarında İnsan İlişkileri) - 1999
 • English-Kazakh Thematic Dictionary (İngilizce-Kazakça Konulu Sözlük) - 2002
 • English Grammar for University Students (Üniversite Öğrencileri İçin İngilizce Grameri) - 2006
 • English Grammar for YDS, KPDS Students (YDS ve KPDS Öğrencileri İçin İngilizce Gramer) – İngilizce Açıklamalı - 2010
 • English Grammar for YDS, KPDS Students (YDS ve KPDS Öğrencileri İçin İngilizce Gramer) – Türkçe Açıklamalı - 2018
 • YDS, YÖKDİL, TOEFL Kaynak İngilizce Dil Bilgisi (Türkçe Açıklamalı İngilizce Dil Bilgisi) - 2017
 • Adjectives - Sıfatlar - 2006 (Kelime Destek Kitabı)
 • Verbs – Fiiller - 2006 (Kelime Destek Kitabı)
 • A Critical Study of Conflicting Human Relationships in D. H. Lawrence's Novels - Revised Second Edition – Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı - 2010 
 • Shakespearean Literature - Collected Lecture Notes (İlk Baskısı 2000/ Yeni yayımlanan PDF versiyonu 16 Kasım 2020)

Sürdürülebilir Farkındalık Konulu Eserler:

İnsan Okuryazarlığı Konulu Eserler:

Savaş Sanatları İçerikli Eserler:

Tamamlanmış ve Yayımı Takvime Bağlanmış Kitaplar:

 • Yüz Okuma Sanatı #3
 • Etkili İletişimin Nöro-Linguistik Kodları
 • Temel Çin Tıbbı Kavram ve Prensipleri 
 • Hap Gibi FRKNDLK (Kişisel Dönüşüm Serisi)

Yazımı Devam Eden Kitaplar:

 • Beden Dili, Davranış ve Kişilik Analizi Yöntemleri

Online Kitap Platformlarından Edinebileceğiniz Kitaplar:

Murat Kaplan'ın kitaplarına Google Play Kitaplar platformundan ulaşabilirsiniz.