Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi UBİAT 23. Ulusal Tıp Kongresi

Dr. Murat Kaplan 03 Haziran 2022 tarihinde 'İnsan Davranışını ve Arkasındaki Bilimi Anlamak' başlıklı sunumuyla Bursa Uludağ Üniversitesi-Tıp Fakültesi UBİAT 23. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'ndeydi.

Fotoğraflar