Kurumsal Eğitim Motivasyon

MK Eğitim Danışmanlık, birlikte çalıştıkları kurumların doku, dinamik ve refleksleri hakkında verileri önceden talep edip, paylaşılan verileri inceleyerek yapılan bir ihtiyaç analiz sürecini takiben, etkili ve uygulanabilir eğitim paketleri tasarlayıp 'sürdürülebilir davranış dönüşümleri, kurum dili/kültürü, motivasyon' ve tespit veya talep edilen diğer ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalar yapmaktadır.  

 

Kurumsal Eğitim Başlıkları ve Kısa İçerik Özetleri:

'Bir kurumun gücü, onu oluşturan her bir bireyin kişisel ve mesleki donanımlarıyla birlikte, kuruma ait ortak dil, değer ve niyetler noktasında gösterdiği gönüllü uyum becerisidir' temel düşüncesiyle verdiğimiz kurumsal eğitim başlıklarımızın bazılarını aşağıda görebilirsiniz:
 
 
Etkili Lider İletişimi ve Beden Dili Çalışmaları:
 
Liderliğin geleneksel ve modern yaklaşımlarının karşılaştırmalı şekilde incelendiği bu eğitim paketi içerisinde ikna, iletişimin psikolojik ve nörolojik arka planı, beden dili ile etkili iletişim ve yönlendirme, algı, manipülasyon prensipleri ve sözcük seçimleri, cümle yapıları ve ses kullanımının iletişim sürecine etkilerine dair teori ve uygulamalara yer verilmektedir.  
 
Liderler İçin İletişimin Nöro-Linguistik Kodları:
 
21. Yüzyılliderlik unsurlarının incelendiği bu çalışmalarda beynin çalışma sistemi ve nöro-linguistik arka planı incelendikten sonra iletişim kanallarına dahil olan kişilerle birlikte öncelikle liderin kendi süreçlerini anlamasına, daha güçlü enstrümanlarla gözlemlemesine ve gerekli dokunuşları yapabilmesine imkân sağlayacak farkındalık düzeyini geliştirmesine öncülük edecek yöntemler ve bilgiler paylaşılmaktadır.  
 
Stres, Kaygı ve Öfkeyi Anlama ve Başa Çıkma Yöntemleri:
 
Modern çağın en önemli becerilerinden birisi olarak kabul edilen duygu farkındalığı ve duygu dönüşüm çalışmalarının çalışıldığı bu eğitimlerde, ‘korku, stres ve kaygı ile birlikte öfke’ gibi duygu süreçlerini fark etme, tespit, anlama ve dönüştürmeye yönelik tekniklerin paylaşılmaktadır.
 
Duygusal Dayanıklılık ve Esneklik Eğitimi:
 
Duygu düşüncelerimizin çoğunlukla biyolojik temellere dayandığı bilimsel yaklaşımı çerçevesinde tasarlanan bu eğitim paketimiz, ‘duygusal zekâ, duygusal dayanıklılık ve esneklik’ gibi önemli kavramları incelerken ‘bütüncül sağlık’ uygulamaları yoluyla sosyal ve profesyonel hayatta başa çıkmak durumunda kalacağımız duygusal meydan okumaları en sağlıklı şekilde anlayıp çözme becerileri sunmaktadır. 
 
Birey, Birim ve Kurum Farkındalığına Yönelik Çalışmalar:
 
Dünyanın önde gelen üniversitelerinin bu alanda yaptıkları güncel bilimsel çalışmaları ışığında hazırlanan içerik, bireysel farkındalıktan kurumsal farkındalığa giden yolculuğuna dikkatleri çekerken ‘farkındalıklı kurum’ unvanıyla ‘davranış dönüşümlerini’ amaçlarken ulaşılacak bu seviyeyi ‘sürdürülebilir’ kılacak ciddi bazı reçeteler teklif etmektedir.
 
İnsan Kaynakları ve Kurum Üst Yönetimi İçin ‘Temel Yüz Okuma, Davranış ve Kişilik Analizi Yöntemleri’ Çalışmaları:
 
Yüz okuma, davranış ve kişilik analizi yöntemlerinin temel ve orta düzeyde incelendiği bu çalışmalarda ‘isabetli istihdam’ ve ‘mevcut kadronun performansının yükseltilmesi adına onları daha doğru enstrümanlarla tanıma becerisine’ yönelik detaylar incelenmektedir.
 
Ve Motivasyon Toplantıları İçin Sunum ve Atölyeler

 

Kuruma özel tasarımlarla sizlere sunabileceğimiz eğitim paketlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki e-postamız aracılığıyla randevu alabilirsiniz:

[email protected]

Eğitmen: Dr. Murat Kaplan