Dil Öğrenim Stratejileri

Dr. Murat Kaplan, 11 Ocak 2021 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerine ve öğretim görevlilerine 'Beyin Tabanlı Dil Öğrenim Stratejileri' başlıklı çevirim-içi eğitim seminerleri serisinin ilk bölümünü gerçekleştirdi.