Yayımlanan Kitapları

Murat Kaplan, akademik hayatı boyunca ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sunmuş, çok sayıda ilmi makale ve 20'nin üzerinde kitap yazmıştır. 

Şu Ana Dek Yayımlanan Kitaplar:

 1. The Most Useful Verbs in English with Their Kazakh and Turkish Equivalents (294 sayfa) (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Fiiller ve Kazakça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 2. The Most Useful Verbs in English with Their Russian and Turkish Equivalents (340 sayfa) (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Fiiller ve Rusça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 3. The Most Useful Adjectives in English with Their Russian and Turkish Equivalents (440 sayfa) (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Sıfatlar ve Rusça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 4. Background of Western Literature (452 sayfa) (Batı Edebiyatının Temelleri) - 2000
 5. Shakespearean Literature (Compiled Lecture Notes) (244 sayfa) (Şekspir Edebiyatı - Ders Notları) - 2000
 6. Narrative Analysis (196 sayfa) (Tekst Analizleri) - 2000
 7. Rise and Development of English Novel (400 sayfa) (İngiliz Romanının Doğuşu ve Gelişimi) - 2001
 8. Human Relationship in D. H. Lawrence’s Novels (172 sayfa) (D. H. Lawrence'ın Romanlarında İnsan İlişkileri) - 1999
 9. English-Kazakh Thematic Dictionary (680 sayfa) (İngilizce-Kazakça Konulu Sözlük) - 2002
 10. English Grammar for University Students (370 sayfa) (Üniversite Öğrencileri İçin İngilizce Grameri) - 2006
 11. English Grammar for YDS, KPDS Students (YDS ve KPDS Öğrencileri İçin İngilizce Gramer) – İngilizce Açıklamalı - 2010
 12. English Grammar for YDS, KPDS Students (YDS ve KPDS Öğrencileri İçin İngilizce Gramer) – Türkçe Açıklamalı - 2018
 13. YDS, YÖKDİL, TOEFL Kaynak İngilizce Dil Bilgisi (Türkçe Açıklamalı İngilizce Dil Bilgisi) - 2017
 14. Adjectives - Sıfatlar - 2006 (Kelime Destek Kitabı)
 15. Verbs – Fiiller - 2006 (Kelime Destek Kitabı)
 16. A Critical Study of Conflicting Human Relationships in D. H. Lawrence's Novels - Revised Second Edition – Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı (150 sayfa) - 2010
 17. Hiç (156 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 1. Baskı: 2013 / 2. Baskı: 2018
 18. Nothing (162 sayfa) (İngilizce Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2016
 19. Hatırla ve Unut (229 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 1. Baskı: 2015 / 2. Baskı: 2018
 20. Kaplan Köşesinden (431 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2017
 21. Sonun Başlangıcı (331 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2018  
 22. 'Hiç' 'Yok'tan İyidir (215 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2018 
 23. Yüz Okuma Sanatı 1 (284 sayfa) (Yüz Okuma, Davranış ve Karakter Analizi Serisi Birinci Kitabı) - 2018
 24. Yüz Okuma Sanatı 1 - Genişletilmiş İkinci Baskı (256 sayfa)(Yüz Okuma, Davranış ve Karakter Analizi Serisi Birinci Kitabı) - 2019 
 25. Yüz Okuma Sanatı 2 (257 sayfa) (Yüz Okuma, Davranış ve Karakter Analizi Serisi İkinci Kitabı) - 2019 
 26. Wing-Chun Kung-Fu  (227 sayfa) (Google Play Kitaplar) - 2019

Tamamlanmış ve Yayını Takvime Bağlanmış Kitaplar:

 1. Yüz Okuma Sanatı ve Beden Dili Analizi #3
 2. Etkili İletişimin Nöro-Linguistik Kodları
 3. Temel Çin Tıbbı Kavram ve Prensipleri 
 4. Hap Gibi FRKNDLK (Kişisel Dönüşüm Serisi)

Yazımı Devam Eden Kitaplar:

 1. Algı Yönetimi - Evcilleştirilen İnsan 
 2. Olay Mahali Beyin (Bilim Kurgu) 

Online Kitap Platformlarından Edinebileceğiniz Kitaplar:

Murat Kaplan'ın kitaplarına Google Play Kitaplar platformundan ulaşabilirsiniz.