Yayımlanan Kitapları

Murat Kaplan, akademik hayatı boyunca ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sunmuş, çok sayıda ilmi makale ve 20'nin üzerinde kitap yazmıştır. 

Şu Ana Dek Yayımlanan Kitaplar:

 1. The Most Useful Verbs in English with Their Kazakh and Turkish Equivalents (294 sayfa) (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Fiiller ve Kazakça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 2. The Most Useful Verbs in English with Their Russian and Turkish Equivalents (340 sayfa) (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Fiiller ve Rusça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 3. The Most Useful Adjectives in English with Their Russian and Turkish Equivalents (440 sayfa) (İngilizce'de En Sık Kullanımlı Sıfatlar ve Rusça, Türkçe Karşılıkları) - 2000
 4. Background of Western Literature (452 sayfa) (Batı Edebiyatının Temelleri) - 2000
 5. Shakespearean Literature (Compiled Lecture Notes) (244 sayfa) (Şekspir Edebiyatı - Ders Notları) - 2000
 6. Narrative Analysis (196 sayfa) (Tekst Analizleri) - 2000
 7. Rise and Development of English Novel (400 sayfa) (İngiliz Romanının Doğuşu ve Gelişimi) - 2001
 8. Human Relationship in D. H. Lawrence’s Novels (172 sayfa) (D. H. Lawrence'ın Romanlarında İnsan İlişkileri) - 1999
 9. English-Kazakh Thematic Dictionary (680 sayfa) (İngilizce-Kazakça Konulu Sözlük) - 2002
 10. English Grammar for University Students (370 sayfa) (Üniversite Öğrencileri İçin İngilizce Grameri) - 2006
 11. English Grammar for YDS, KPDS Students (YDS ve KPDS Öğrencileri İçin İngilizce Gramer) – İngilizce Açıklamalı - 2010
 12. English Grammar for YDS, KPDS Students (YDS ve KPDS Öğrencileri İçin İngilizce Gramer) – Türkçe Açıklamalı - 2018
 13. YDS, YÖKDİL, TOEFL Kaynak İngilizce Dil Bilgisi (Türkçe Açıklamalı İngilizce Dil Bilgisi) - 2017
 14. Adjectives - Sıfatlar - 2006 (Kelime Destek Kitabı)
 15. Verbs – Fiiller - 2006 (Kelime Destek Kitabı)
 16. A Critical Study of Conflicting Human Relationships in D. H. Lawrence's Novels - Revised Second Edition – Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı (150 sayfa) - 2010
 17. Hiç (156 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 1. Baskı: 2013 / 2. Baskı: 2018
 18. Nothing (162 sayfa) (İngilizce Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2016
 19. Hatırla ve Unut (229 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 1. Baskı: 2015 / 2. Baskı: 2018
 20. Kaplan Köşesinden (431 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2017
 21. Sonun Başlangıcı (331 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2018  
 22. 'Hiç' 'Yok'tan İyidir (215 sayfa) (Kişisel Dönüşüm Serisi) - 2018 
 23. Yüz Okuma Sanatı (284 sayfa) (Yüz Okuma, Davranış ve Karakter Analizi Serisi Birinci Kitabı) - 2019

Tamamlanmış ve Yayını Takvime Bağlanmış Kitaplar:

 1. Yüz Okuma Sanatı #2 
 2. Yüz Okuma Sanatı ve Beden Dili #3
 3. Wing-Chun Kung-Fu 
 4. Etkili İletişimin Nöro-Linguistik Kodları
 5. Temel Çin Tıbbı Kavram ve Prensipleri 
 6. Bir Şey Değişir Her Şey Değişir (Kişisel Dönüşüm Serisi)
 7. Hiçbir Şey Saklı Kalamaz (Kişisel Dönüşüm Serisi)
 8. Hap Gibi FRKNDLK (Kişisel Dönüşüm Serisi)

Yazımı Devam Eden Kitaplar:

 1. Algı Yönetimi - Evcilleştirilen İnsan 
 2. Olay Mahali Beyin (Bilim Kurgu) - 2019 sonlarında basıma girecek

Online Kitap Platformlarından Edinebileceğiniz Kitaplar:

Murat Kaplan'ın kitaplarına Google Play Kitaplar ve Kobo e-Kitap platformundan ulaşabilirsiniz.