Farklıyız

"Ustam, 'Sürüldüğü mekandan çıktıktan sonra hissedilmeyen koku kalitesizdir' derdi.

'Kimse üzerine böyle bir koku sürmeyi de istemez' diye de eklerdi.

Eğitimler için de durum aynı şekilde değerlendirilmelidir düşüncesiyle şu sonuca varabiliriz - ki 30 yıla yakın bir eğitimci-yönetici geçmişi olan bir akademisyen olarak ben de aynı fikirde olduğumu ifade etmek isterim:  

'Bireysel ya da kurumsal eğitimlerde verilen teorik bilgiler ya da yapılan uygulamaların icra edildiği mekan(lar)dan ve zamandan uzaklaşınca etkisini uzun süre devam ettirmiyorsa, o eğitim maksadına ermemiştir. Bu anlamda da o türden bir eğitime 'kalitesiz eğitim' denmelidir, denmektedir.'

MK Eğitim Danışmanlık olarak bizi farklı kılan diğer tüm özelliklerin temel yapı taşı da bu noktada gösterdiği hassasiyet ve ona göre tasarlanmış eğitim içerikleridir.

Etkinliklerimizde hazır bulunan katılımcılarımızın bireysel ya da kurumsal dönüşüm süreçlerini kalıcı ve sürdürülebilir becerilerle güçlendirmek ve eğitimlerde takip edilecek program, uygulama ve yaklaşımları bu düşünceyle tasarlayarak hazırlamak öncelikli anlayışımızdır.

Bu bağlamda, kendimize aşağıdaki temel eğitim düşüncesini düstur olarak benimsiyoruz:

'Olmak değil, kalmaktır esas.'

Yani herhangi bir niyet ve gayretle ulaşılan bir hal ya da beceriyi 'olmak' şeklinde ele alırsak, hedef sadece o noktaya ulaşmak (yani 'olmak') değil, ulaşılan hal ve becerileri muhafaza ederek sürdürülebilir kılmaktır.

Bu düşünceden hareketle MK Eğitim Danışmanlık markasının size sunacağı her türlü eğitim ve etkinliği bu ciddiyetle ele almanızı ve aynı ciddiyetle değerlendirmenizi rica ediyoruz.

Benzer ciddiyetle, tüm katılımcılarımızın niyet ve hedeflerine sımsıkı sarılarak, katıldıkları her programdan maksimum derecede fayda sağlayabilmeleri için 'neyle meşgullerse bütünüyle onda ve orada olma' şuuruyla, bizlerle olmalarını öncelikli koşul olarak kabul ediyoruz.

İlgi ve varlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla,

Murat Kaplan