Etkili İletişim ve Duygu Yönetimi

9 Mart 2019, Cumartesi günü Hotel Su’da çok değerli hocalarımızla ‘Etkili İletişim ve Duygu Yönetimi’ni konuştuk.

Fotoğraflar